عرق زیاد بدن
آبان 14, 1397
صـــــرع
آبان 14, 1397

گـــــوش درد

  • ᅠهرشب موقع خواب،به پشت دراز بکشید و ده بار نفس عمیق بکشید و بعد ده بار بگویید یاسمـــــیعُ و بعد بخوابید.(۴۰ شب)
  • ᅠدر طول برنامه،از هر نوع خشم و عصبانیت کاملا پرهیز نمایید.(۴۰روز)
  • ᅠهر روز،یک استکان عرق زنیان را با یک استکان آب مخلوط کرده و بعد از ناهار یا شام بنوشید.(۲۱ روز)
  • ᅠهرشب،دوقطره روغن بنفشه به هریک از گوش ها و بینی تان بچکانید.(۱۴ شب)
  • ᅠاگر گوش درد شدید داشتید،هرشب،دو قطره روغن بادام تلخ به هریک از گوش ها بچکانید.(۵ شب)
  • ᅠهرشب،نصف قاشق چای خوری اسپند را روی زبان بگذارید و با آب سرد قورت دهید.(۲۱ شب)

(( این نسخه از کتاب سیمرغ سلامتی جلد دوم می باشد ))