سنگ مثانه
آبان 12, 1397
نقرس
آبان 12, 1397

کیست رحم و تخمدان

  • هنگام خواب به پشت دراز بکشید و ده مرتبه نفس عمیق بکشید و درپایان ده مرتبه بگویید یا حفیظ و بعد آرام بخوابید.(40شب)
  • در طول برنامه از هرنوع خشم و عصبانیت کاملا پرهیز نمایید.(40روز)
  • پرهیز از مواد غذایی بلغم زا مثل ماست ، دوغ ، ترشیجات ، کله پاچه و خیار.
  • هرروز یه لیوان عرق گزنه بنوشید.(40روز)
  • زیر ناف و دور کمر،بادکش گذاشته شود.
  • از تخم گشنیز 300 گرم و رازیانه 300 گرم ، پودر کرده و با 500 گرم نبات سفید نرم کرده مخلوط نمایید. و هرروز ، یک قاشق مربا خوری صبح و یک قاشق شب ، روی زبان بگذارید و با آب قورت دهید.(30روز)
  • هرروز سه قاشق آویشن و سه قاشق توه لوجه (مرزنجوش) را مثل چایی دم کنید و سه الی چهار استکان بنوشید.(21روز)
  • هرروز یک لیوان عرق پنیرک بنوشید.(40روز)
  • گل گاو زبان ، انیسون شیرین ، انیسون تلخ ، سداب ، نیلوفر ، زیره سیاه ،سیاه دانه ، بومادران ، تخم کرفس ، تخم جعفری ، ناخنک ، کانکنج ، تخم شوید ، و تخم کاهو از هرکدام 25 گرم ، داروها را کاملا یکدست پودر کرده و باهم مخلوط کنید وبه 21 قسمت مساوی تقسیم کنید و روزی سه بار،هربار،یک قسم را با 4لیوان آب بجوشانید و به نحوی که 3 لیوان باقی بماند، سپس یک لیوان،قبل از هر سه وعده از غذا و دولیوان ، بعد از غذا (جمعا 9لیوان در روز) میل شود.طبق این دستور همه 21 قسمت جوشانده ، طی یک هفته تمام خواهد شد.(7روز)

(( این نسخه از کتاب سیمرغ سلامتی جلد دوم می باشد ))