The Man and His Companion: Forty Rules of Happiness
The Man and His Companion
مهر 16, 1397
دکتر مهدی اکبری،طب سنتی،مراغه،دکتر اکبری،مهدی اکبری، سیمرغ سلامتی
سیمرغ سلامتی – جلد دوم
مهر 16, 1397
دکتر مهدی اکبری،طب سنتی،مراغه،دکتر اکبری،مهدی اکبری

دکتر مهدی اکبری،طب سنتی،مراغه،دکتر اکبری،مهدی اکبری

پنجاه و دو هفته سلامتي در ايران

حفظ سلامتی از ارکان اساسی زندگی فردی و اجتماعی است.علاوه بر حفظ اصول تندرستی، لازم است انسان مزاج خویش را نیز بشناسد و با تقسیم غذاها و خوراکی‌ها در اصلاح سبک زندگی کوشا باشد. کتاب حاضر در صدد است با ارایه برنامه‌ای مورد اعتماد برای هر هفته از سال یک یا چند میوه و غذا یا گیاه را معرفی کند که مطابق با فصل و ماه بوده و اغلب نیازهای جسمانی را تأمین سازد.