شب ادراری
آبان 6, 1397
درمان ناراحتی قلبی ، سردرد و قوی کردن مسایل جنسی تا چند برابر
آبان 6, 1397

معده درد

  • عرقهای بادرنجبویه ، بابونه ، زنیان را به نسبت مساوی مخلوط کرده و یک استکان میل نمایید (21 الی 30 روز) اگر معده درد به صورتی باشد که دردش مانند فرو کردن چیزی در معده باشد یا سوزش داشته باشد عرق زیره را هم به آن مخلوط اضافه بکنید و نیم الی یک ساعت بعد ناهار میل بکنید.
  • هر روز صبح ناشتا ۵ گرم گل همیشه بهار را در یک قوری با یک لیوان آب در حال جوش بریزید و ۵ دقیقه به ارامی بجوشانید و بعد صاف کنید و بنوشید و همین کار را دو ساعت بعد از شام انجام دهید ۳۰ روز