گـــــوش درد
آبان 14, 1397
خلط گـــــلو
آبان 14, 1397

صـــــرع

  • هر شب موقع خواب به پشت دراز بکشید و ده بار نفس عمیق بکشید و بعد ده بار بگویید یا خافــــضُ و بعد بخوابید.(۴۰شب)
  • ᅠدر طول برنامه،از هرنوع خشم و عصبانیت کاملا پرهيز نمایید.(۴۰شب)
  • ᅠهرشب،یک استکان عرق اسطخودوس بنوشید. (۴۰شب)
  • ᅠهر روز،یک استکان عرق خرفه بنوشید.(۴۰شب)
  • ᅠهرروز،ده عدد مغز بادام پوست کنده(مقشّر) را با یک لیوان آب و یک قاشق غذاخوری عسل را در مخلوط کن ریخته،خوب به هم بزنید و بنوشید.(۴۰روز)
  • ᅠهر روز،یک لیوان عرق پنیرک بنوشید.(۴۰روز)
  • ᅠهر روز ۳ گرم بنفشه را مثل چایی دم کنید و دو استکان بنوشید.(۲۱روز)
  • ᅠهر روز ۵ گرم اسطوخودوس را با آب سرد بشویید و بعد دو لیوان آب بریزید و دو دقیقه بجوشانید و بعد از بیست دقیقه دم کنید و هر وعده،یک استکان بنوشید.(۴۰ روز)

(( این نسخه از کتاب سیمرغ سلامتی جلد دوم می باشد ))