دکتر مهدی اکبری،طب سنتی،مراغه،دکتر اکبری،مهدی اکبری
پنجاه و دو هفته سلامتی در ایران
مهر 16, 1397
دکتر مهدی اکبری،طب سنتی،مراغه،دکتر اکبری،مهدی اکبری، سیمرغ سلامتی
سیمرغ سلامتی – جلد اول
مهر 16, 1397
دکتر مهدی اکبری،طب سنتی،مراغه،دکتر اکبری،مهدی اکبری، سیمرغ سلامتی

دکتر مهدی اکبری،طب سنتی،مراغه،دکتر اکبری،مهدی اکبری، سیمرغ سلامتی

سیمرغ سلامتی - جلد دوم

در این کتاب بیمارهای عمومی، بیماری های کودکان، بیماری های چشم، بیماری های گوش، بیماری های بینی و گلو، بیماری های مغز و اعصاب، بیماری های مربوط به غدد، بیماری های استخوان بندی، مفاصل و ماهیچه ها، بیماری های زنان، بیماری های مربوط به پوست، بیماری های گردش خون و قلب، بیماری های دستگاه گوارش، بیماری های دهان و دندان، بیماری های تنفسی، بیماری های کلیه و مجاری ادرار و بیماری های آمیزشی معرفی شده اند و برای برخی از آنها نسخه های درمانی نیز ارائه شده است.