دکتر مهدی اکبری،طب سنتی،مراغه،دکتر اکبری،مهدی اکبری، سیمرغ سلامتی
سیمرغ سلامتی – جلد دوم
مهر 16, 1397
بواسیر
مهر 15, 1397
دکتر مهدی اکبری،طب سنتی،مراغه،دکتر اکبری،مهدی اکبری، سیمرغ سلامتی

دکتر مهدی اکبری،طب سنتی،مراغه،دکتر اکبری،مهدی اکبری، سیمرغ سلامتی

سیمرغ سلامتی - جلد اول

این کتاب بعنوان مرجع کاملی برای معرفی انواع گیاهان دارویی ایران و جهان شامل نام علمی، خانواده، طبیعت، اطلاعات گیاه شناسی، مواد موثره، خواص داروی عمومی و اختصاصی، موارد مصرف، موارد منع مصرف، طریقه مصرف و غیره می باشد.