تقویت حافظه
آبان 13, 1397
سنگ کلیه 2(سنگ های کلیوی از جنس غیر اگزالات)
آبان 13, 1397

خونریزی زیاد قاعدگی

  • هنگام خواب به پشت دراز بکشید و ده مرتبه نفس عمیق بکشید و در پایان ، ده مرتبه بگویید یا دقیقُ و بعد آرام بخوابید(۴۰شب)
  • در طول برنامه،از هرنوع خشم و عصبانیت کاملا پرهیز نمایید(۴۰روز)
  • یک قاشق مربا خوری از پودر بذر یونجه را در یک لیوان آب هویج ریخته،بخورید(۷روز)
  • ۱۰گرم تخم شنبلیله را مثل چایی دم کنید و صبح ناشتا،بعداز صاف کردن بنوشید(۷روز)
  • تخم هویج،شوید،جعفری،شنبلیله را نرم کرده و با نبات به صورت قاووت بخورید(۱۱روز)
  • یک قاشق سرکه را در یک لیتر آب ریخته،خود را بشویید(۳روز)
  • گلنار،نعناع فلفلی،زالزالک،و لیمو عمانی را به طور مساوی دم کنید و در طول روز،دو استکان بنوشید(۹روز)
  • زیره ی سبز،زنیان،بادیان،تخم شوید و تخم گشنیز،را دم کرده،پنج روز قبل از قاعدگی یک استکان بنوشید.
  • از گیاه کیسه کشیش به صورت دم کرده یا عصاره ی تازه،هر روز یک استکان بنوشید(۷روز)
  • هرروز،صبح و عصر،یک استکان عرق بومادران بنوشید(۲۱روز)

(( این نسخه از کتاب سیمرغ سلامتی جلد دوم می باشد ))