رفلاکس معده
آبان 6, 1397
زدودن بلغم از بدن
آبان 6, 1397

برای اعتدال صفرا

  • هر شب قبل از خواب حداقل 40 عدد اسپند (با نصف قاشق چای خوری ) با یک لیوان آب سرد قورت دهید (40روز) (در سال فقط یک بار میشود استفاده کرد)(دقت شود بعد از این اسپند نباید چیزی خورد)
  • هر روز یک لیوان عرق کاسنی و یک لیوان عرق گزنه بنوشید(40روز)
  • در کنار غذاها از دنبه گوسفند استفاده بکنید
  • با گرمی ها مصلح به کار ببرید
  • از دوغ و ماست بپرهیزید
  • استحمام را با شکم خالی و یا پر انجام ندهید
  • هر 10 روز یکبار از سفیدآب و سنگ پا استفاده بکنید