گرم شدن کف پاها
آبان 23, 1397
بوجود آمدن لکه های بزرگ قرمز در بدن مانند قارچ
آبان 23, 1397

اسهال معدی

  • آب اشکنه و کباب
  • نبات با شاه اسپرم به صورت جرعه جرعه (مقداری نبات را در یک لیوان عرق شاه اسپرم 5 دقیقه بجوشانید)
  • کسانی که فشار خون ندارند از شیرین بیان استفاده بکنند
  • پودر زنیان یک قاشق چای خوری در یک استکان آب داغ (21روز)