زدودن بلغم از بدن
آبان 6, 1397
از بین بردن رسوبها و لکه ها در مغز
آبان 6, 1397

نسخه پادرد

هر روز عصر پاها را داخل آب ولرم بیاندازید 10 دقیقه وبعد با حوله خشک کنید و با روغنهای گرم (سیاه دانه- زیتون – کنجد و...) 5 دقیقه ماساژ بدهید (40روز)