سنگ صفرا
آبان 13, 1397
تقویت حافظه
آبان 13, 1397

ورم کیسه صفرا

  • هر شب موقع خواب،به پشت دراز بکشید ده بار نفس عمیق بکشید و بعد ده بار بگویید یا واســـــعُ و بعد بخوابید(۴۰شب)
  • در طول برنامه از هرنوع خشم و عصبانیت کاملا پرهیز نمایید(۴۰روز)
  • سی عدد عناب را نیم کوب کرده بخیسانید و آب آن را صاف کرده بنوشید(۱۱روز)
  • زرشک پلویی،زرشک سیاه،تمرهندی و چای مکّه را به مقدار مساوی دم کرده،بعد صاف نموده و آب آن را بنوشید(۹روز)
  • افتیمون،زنیان،زیره ی سبز و زیره سیاه، از هرکدام،پنج گرم،با مقداری نبات سفید ساییده و هر روز صبح،یک قاشق غذا خوری از آن بخورید(۱۱روز)
  • هرروز،یک لیوان عرقه گزنه بنوشید(۴۰روز)

(( این نسخه از کتاب سیمرغ سلامتی جلد دوم می باشد ))