دیسک گردن و نزدیکی دو مهره به هم ، اسپاسم عضله ای ، و نتوانستن بلند کردن اجسام
آبان 6, 1397
تب کودکان
آبان 6, 1397

سرما خوردگی دایمی

  • خوردن عسل
  • هم صبح و هم شب از سرمهای شستشوی خریداری کرده ، قرقره و استنشاق نمایید می توانید در خانه هم یک قاشق غذا خوری نمک را در 4 لیوان آب مخلوط کرده و به جای سرم شستشو استفاده نمایید. (40روز)