رعشه و لقوه، درد پا، رگ گرفتن پا
آبان 23, 1397
تقویت چشم
آبان 23, 1397

رعشه عضو

  • استفاده از غذاهای فصلی،گل سرخ (در چایی، برنج و مربا) (کسی که تپش قلب دارد در چایی گل سرخ استفاده نکند)
  • کندر خوراکی به اندازه یک نخود بعد از صبحانه (30الی 40روز )
  • روغن سیاه دانه، اسپند، بنفشه به مقدار مساوی مخلوط کرده هفته ای یک بار کل بدن را ماساژ بدهد تا 7 هفته و بعد از آن عضو درگیر را تا 30 روز ماساژ بدهید.