تصفیه سودا
آبان 23, 1397
تصفیه صفرا
آبان 23, 1397

تصفیه بلغم

  • نرمش دوبار در روز و هر بار نیم ساعت پیاده روی یا کششی (بالای 20 دقیقه و زیر 30 دقیقه) سی روز (2الی 3 ساعت بعد از شام و یک بار هم نزدیک ظهر )
  • عسل و آب (1 قاشق عسل +یک لیوان آب ) در طول روز (30روز)
  • عسل قورت دهید یک قاشق غذا خوری هم صبح و هم شب(30روز)
  • یک روز در میان زعفران نیم گرم بخورید (30روز)
  • از ترشی (چیزهای ترش) فلفل سیاه ، ماست ، شیر (لبنیات) و بین غذا از خوردن مایعات پرهیز نمایید (30روز)
  • هر روز 17 عدد (به عدد دقت شود) نخود پخته خورده شود(30روز)
  • عرقهای زنیان ، بابونه ، بادرنجبویه مخلوط کرده هر روز یک استکان میل نماید (30روز)