زوفـــــا
دی 25, 1397
قارچ های پوستی (بعضی از آنها)
آبان 23, 1397

افزایش قوای جنسی و نعوظ و جلوگیری از پروستات

  • یک پیاله نخود را خیس کرده صبح یک لیوان از آبش را با یک قاشق عسل مخلوط کرده ناشتا میل کنید بعد از ظهر هم نخودها را در آب باقی مانده پخته با کمی فلفل میل نمایید (21 و30روز) دقت شود خانمها از آب آن به صورت مخلوط عسل استفاده ننمایند.
  • عرق گزنه هر روز یک لیوان ( 40 روز)