پادرد
آبان 6, 1397
سنگ کلیه
مهر 16, 1397

از بین بردن رسوبها و لکه ها در مغز

گل سرخ را در همه چیز استفاده بکنید مانند استفاده در چای. یک قاشق مربا خوری برای کسانی که مشکل قلبی دارند.(21روز) در هر چهار ماه و برای کسانی که سالم هستند هر فصل 30 الی 40 روز استفاده بکنند و از سال بعد فقط یک دوره 30 الی 40 روزه در یک سال